Öva på gamla högskoleprov
1977- 2024

Ladda ner alla gamla högskoleprov ända till 1977. Genom att öva på gamla högskoleprov får du värdefull insikt i frågetyper och provets struktur. Välj från listan och öva på tidigare högskoleprov med facit.
bild av ett papperstest
Tidigare högskoleprov att öva på, välj nedanför:
Våren 2024
April
pil-ikon
Hösten 2023
Oktober
pil-ikon
Hösten 2022
Oktober
pil-ikon
Hösten 2021
Oktober
pil-ikon
Hösten 2020
Oktober
pil-ikon
Hösten 2019
Oktober
pil-ikon
Våren 2019
April
pil-ikon
Hösten 2018
Oktober
pil-ikon
Våren 2018
April
pil-ikon
Hösten 2017
Oktober
pil-ikon
Våren 2017
April
pil-ikon
Hösten 2016
Oktober
pil-ikon
Våren 2016
April
pil-ikon
Hösten 2015
Oktober
pil-ikon
Hösten 2014
Oktober
pil-ikon
Våren 2014
April
pil-ikon
Hösten 2013
Oktober
pil-ikon
Våren 2013
April
pil-ikon
Hösten 2012
Oktober
pil-ikon
Våren 2012
April
pil-ikon
Hösten 2011
Oktober
pil-ikon
Våren 2011
April
pil-ikon
Hösten 2010
Oktober
pil-ikon
Våren 2010
April
pil-ikon
Hösten 2009
Oktober
pil-ikon
Hösten 2008
Oktober
pil-ikon
Våren 2008
April
pil-ikon
Hösten 2007
Oktober
pil-ikon
Våren 2007
April
pil-ikon
Hösten 2006
Oktober
pil-ikon
Våren 2006
April
pil-ikon
Hösten 2005
Oktober
pil-ikon
Våren 2005
April
pil-ikon
Hösten 2004
Oktober
pil-ikon
Hösten 2003
Oktober
pil-ikon
Våren 2003
April
pil-ikon
Hösten 2002
Oktober
pil-ikon
Våren 2002
April
pil-ikon
Hösten 2001
Oktober
pil-ikon
Våren 2001
April
pil-ikon
Hösten 2000
Oktober
pil-ikon
Våren 2000
April
pil-ikon
Hösten 1999
Oktober
pil-ikon
Våren 1999
April
pil-ikon
Hösten 1998
Oktober
pil-ikon
Våren 1998
April
pil-ikon
Hösten 1997
Oktober
pil-ikon
Våren 1997
April
pil-ikon
Hösten 1996
Oktober
pil-ikon
Våren 1996
April
pil-ikon
Hösten 1995
Oktober
pil-ikon
Våren 1995
April
pil-ikon
Hösten 1994
Oktober
pil-ikon
Våren 1994
April
pil-ikon
Hösten 1993
Oktober
pil-ikon
Våren 1993
April
pil-ikon
Hösten 1992
November
pil-ikon
Hösten 1991
Oktober
pil-ikon
Hösten 1990
Oktober
pil-ikon
Våren 1990
April
pil-ikon
Hösten 1989
Oktober
pil-ikon
Våren 1989
April
pil-ikon
Hösten 1988
Oktober
pil-ikon
Hösten 1987
Oktober
pil-ikon
Hösten 1986
Oktober
pil-ikon
Hösten 1985
Oktober
pil-ikon
Hösten 1984
Oktober
pil-ikon
Hösten 1983
Oktober
pil-ikon
Hösten 1982
Oktober
pil-ikon
Hösten 1981
Oktober
pil-ikon
Våren 1981
April
pil-ikon
Hösten 1980
Oktober
pil-ikon
Hösten 1979
September
pil-ikon
Våren 1979
April
pil-ikon
Hösten 1978
September
pil-ikon
Våren 1978
April
pil-ikon
Hösten 1977
September
pil-ikon
Våren 1977
April
pil-ikon