Våra Villkor

Här kan du läsa om våra användarvillkor, cookie policy samt integritetspolicy.

Edtech Disruptors allmänna villkor för konsumenter

Senast uppdaterad: 15 juli 2023

ALLMÄNT

Information om HP-appen

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar kunder ("du") gör hos Edtech Disruptor AB (org.nr 559328-0653) ("HP-appen", "vi", "vår" eller "oss").

HP-appen är en tjänst för alla som pluggar till Högskoleprovet. Vår vision är att hjälpa så många som möjligt att nå sin drömutbilding genom att erbjuda en effektiv och inspirerande studieplatform för Högskoleprovet. Vårt mål är att skapa en fantastisk användarupplevelse och vi jobbar ständigt med att förbättra vår tjänst för alla som studerar.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan ("Kontaktuppgifter"):  

Telefonnummer: 0704326924  

E-postadress: magnus@hpappen.se

Du kan även kontakta oss via HP-appens Discord- kanal. Där kan du på ett snabbt sätt komma i kontakt och konversera med oss. Du hittar vår Discord via denna länk: https://discord.gg/xeqpCzbQsE

Godkännande av Villkoren

Genom att registrera ett Konto och beställa Produkter godkänner du Villkoren.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Den version av Villkoren som är tillgängliga på Hemsidan och i Appen när du beställer Produkter från oss kommer gälla för köpet om vi accepterar din beställning.

Definitioner

"Appen" avser vår applikation som är tillgänglig via dator och/eller mobiltelefon på vilken du kan beställa Produkterna.

"Funktioner" avser Hemsidan, Appen, ditt Konto och Produkterna tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (https://www.hpappen.se/).

"Konto" avser det konto du registrerar och skapar via Hemsidan och/eller Appen.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna under avsnittet "Kontaktuppgifter" ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (https://www.hpappen.se/villkoren) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Produkten", "Produkter" eller "Produkterna" avser de produkter som beskrivs under avsnittet "Produkten" nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, och Appen, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

PRODUKTEN

Beskrivning av Produkten

Vi tillhandahåller en studieplattform för Högskoleprovet med möjlighet att öva, testa och lära sig inför provet. ("Produkten", "Produkter" eller "Produkterna"). Mer information om våra Produkter finns på Hemsidan och i Appen.

Skapa ett Konto

För att få tillgång till Produkterna behöver du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har skapats, och betalning av eventuella förskottsbetalningar har gjorts, är Produkterna tillgängliga för beställning i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och Appen.

Beställning av Produkter

Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och Appen.

Din beställning har bekräftats när vi skickar en orderbekräftelse via e-post och/eller Appen. När en orderbekräftelse har skickats har du ingått ett avtal med oss. Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något.

Om du önskar ändra en beställning så ber vi dig att kontakta vår kundtjänst, se Kontaktinformation nedan. Vi kommer underrätta dig om en ändring av en redan gjord beställning är möjlig. Om det är möjligt att genomföra en ändring så kommer vi underrätta dig om eventuella ändringar av pris, kostnader, leveranstider och andra förändringar påkallade av din ändrade beställning. Vi kommer också efterfråga om du önskar gå vidare med önskad förändring av din redan gjorda beställning.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter

Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan och/eller i Appen för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och/eller i Appen och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidorna när du lägger din order.

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta beställa Produkter efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.


Edtech Disruptor AB:s Förbättringsgaranti

Edtech Disruptor AB (HP-appen) erbjuder en unik förbättringsgaranti. Om du inte uppnår ett förbättrat resultat på nästa högskoleprov, får du möjlighet att fortsätta ditt premiummedlemskap kostnadsfritt till nästa provtillfälle. Detta är vårt sätt att garantera att du får ytterligare stöd och resurser för att uppnå dina mål.

Garantins Omfattning:

 • Förlängning av Premium-medlemskapet till nästa högskoleprov vid utebliven resultatförbättring, vilket säkerställer kontinuerlig tillgång till våra omfattande studieresurser.

Kvalifikationskriterier:

 • Har haft ett aktivt Premiumkonto på HP-appen under perioden som föregått högskoleprovet.
 • Genomföra samtliga provpass under det högskoleprov som täcks av garantin.
 • Ha ett tidigare resultat på högskoleprovet i intervallet 0,00 till 1,95.
 • Inte uppnått ett förbättrat normerat resultat på det senaste högskoleprovet jämfört med det föregående.
 • Aktivt nyttja vårt utbildningsmaterial genom att svara korrekt på minst 40% av övningsfrågorna i varje kategori.
 • Följa användaravtalet och undvika manipulation av statistik eller bryta mot avtalets villkor.

Aktivering av Garantin:

 • Kontakta Edtech Disruptor AB inom fyra veckor efter offentliggörandet av högskoleprovsresultatet, om ingen förbättring uppnåtts.
 • Tillhandahålla verifiering från UHR av dina resultat före och efter användandet av våra tjänster, inom angiven tidsram.

Med HP-appens engagemang för din framgång, vill vi ge dig allt stöd du behöver för att förbättra dina resultat och nå dina akademiska mål.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Produkter på de sätt som anges nedan.

Vi erbjuder följande betalningsmöjligheter:

 • Faktura
 • Delbetalning
 • Kortbetalning
 • Direktbetalning

Vid betalningar samarbetar vi med Klarna. För betalning gäller betaltjänstleverantörens villkor, vilka finns tillgängliga på: (https://www.klarna.com/se/villkor/). Vid betalning kan du bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning.

Betalning för Produkter kan göras genom betal- eller kreditkort. Du är skyldig att hålla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.

Vi kan fakturera dig för Produkter i förväg eller i efterskott, med den frekvens som överenskommits för den avtalade perioden. Du godkänner att vi skickar elektroniska fakturor till den e-postadress som du angett  genom ditt Konto. Du är skyldig att hålla alla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.

Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt. Vi har rätt att stänga ned ditt Konto till dess att du har reglerat dina obetalda kostnader. En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta.


DINA SKYLDIGHETER

Kunden

Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning).

Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning och dessa villkor. Du får inte heller använda Hemsidan eller Appen på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du godkänner att du som användare är ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom att använda Kontaktuppgifterna nedan.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Produkter i tid) eller andra tvingande regler.

Övriga skyldigheter

Vi förutsätter att de uppgifter innefattande kontaktuppgifter m.m. som ni lämnar till oss är korrekta och uppdaterade. Vi kommer utgå från dessa uppgifter när vi tillhandahåller information eller annat material, såsom digitala delar eller digitalt innehåll, till dig.

Vi tillhandahåller endast Produkter för ditt privata bruk. Du får inte använda Produkter i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål.

Vad gäller Produkter med digitalt innehåll eller digitala tjänster vilka levereras vid ett enstaka tillfälle så har du en skyldighet att samarbeta med oss för att avgöra om ett eventuellt fel  beror på din t.ex. hårdvara, programvara eller nätanslutning. Vid bristande samarbete så riskerar du att ett eventuellt fel inte kommer att betraktas som ett fel som vi svarar för enligt konsumentköplagen 9 kap 8 §.

VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vad gäller Produkter med digitalt innehåll eller digitala tjänster vilka levereras vid ett enstaka tillfälle, ansvarar vi för ursprungliga fel som fanns på dessa Produkter när de köptes eller levererades till dig. De första tolv (12) månaderna är det upp till oss att felet var där vid köpet eller leveransen. Efter tolv (12) månader är det upp till dig att visa att felet var där vid köpet eller leveransen.

Vi ansvarar inte för eventuella fel som orsakats av dig, till exempel där du inte har följt underhållsinstruktionerna eller om du har skadat Produkterna.

Reklamation

Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter nedan. Vi kommer meddela dig om att vi mottagit din reklamation och därefter hanterade din reklamation, innefattande eventuella kontakter med dig. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för Produkterna.  

Om vi ska avhjälpa eller om vi erbjuder omleverans så ska du göra Produkten tillgänglig för oss.

Dina rättigheter vid fel i Produkterna

Vid fel har du rätt att:

 • Kräva reparation av Produkterna eller begära en ny leverans, vilket innebär att du får andra motsvarande produkter, under förutsättning att det kan ske utan oskälig kostnad för oss.
 • Kräva prisavdrag eller kompensation för reparation av Produkterna.
 • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.
 • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet).

Försening

Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid försening kan du (förutsatt att förseningen inte har orsakats av dig):  

 • Kräva att vi fullgör beställningen och levererar Produkterna.
 • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.
 • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av förseningen).

Hävning

Du har alltid rätt att avbryta beställningen innan Produkterna har levererats till dig. Om du avbryter beställningen har vi rätt till ersättning för kostnader som vi har haft i samband med beställningen.

Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.  

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.  

ÅNGERRÄTT

Hur man utövar ångerrätten

Mot bakgrund av att lagen för distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) inte är tillämplig har du ingen ångerrätt för ditt köp.

RECENSIONER

Samtliga personer som lämnat recensioner har intygat att de använt eller köpt våra produkter.  

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan och Appen ägs och administreras av HP-appen. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.  

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.  

Respekt för våra immateriella rättigheter

Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.  

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.  

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter nedan.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.  

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol. Vid eventuell tvist hos allmänna reklamationsnämnden så kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.  

BOLAGSINFORMATION

Edtech Disruptor AB är registrerat i Sverige.  

Registrerad adress: Vallagränd 15, 136 39 HANDEN  

Organisationsnummer: 559328-0653  

Momsregistreringsnummer: SE559328-065301

Edtech Disruptors Cookie Policy

Varför och för vem?

Edtech Disruptor AB, organisationsnummer 559328-0653, ("Edtech Disruptor", "vi", "oss", "vår") använder cookies och andra spårningstekniker ("Cookies") för att förbättra din användarupplevelse.

Denna Cookie Policy ("Policyn") beskriver Edtech Disruptors användning av Cookies genom att förklara vad Cookies är, hur vi använder oss av dom och hur du kan styra användningen av Cookies när du använder vår tjänst - digital studieplattform - och/eller vår hemsida https://www.hpappen.se/, https://beta.hpappen.se/login, https://beta.hpappen.se/home (gemensamt kallade "Webbplatsen"). Policyn informerar inte om användningen av Cookies som är avgörande för att vi ska kunna tillhandahålla Webbplatsen och dess funktioner till dig (s.k. absolut nödvändiga cookies)

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med Cookies, se vår Integritetspolicy(https://webflow.com/design/hpappen-v3?pageId=63b90bdd0f35d3eebaddf8fe). 

Vad är Cookies?

En Cookie är en textfil som skickas från Webbplatsen och lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet som används för att besöka Webbplatsen.

Cookies hjälper oss t.ex. att känna igen den enhet du använder till nästa gång du besöker Webbplatsen, tillhandahålla vissa nödvändiga funktioner och att dokumentera användarbeteenden på Webbplatsen. 

Hur länge lagras Cookien?

Det finns två olika typer av Cookies; Sessioncookies och permanenta cookies. 

Sessioncookies raderas från din enhet när du stänger ner din webbläsare (t.ex. Internet explorer, Safari eller Google Chrome). 

Permanenta cookies finns kvar på din enhet efter att du har stängt webbläsaren. Den varar så länge som det är angett i Cookien eller tills du själv tar bort den.

Edtech Disruptors användning av Cookies

Vi använder följande typer av Cookies:

Funktion
Cookien hjälper oss att komma ihåg dina val (t.ex. användarnamn, språk osv.) och kan berätta för oss hur du har integrerat med Webbplatsen för att göra tjänsten mer personlig. 

Prestanda
Cookien analyserar hur besökare använder Webbplatsen och övervakar Webbplatsens prestanda. Detta hjälper oss att identifiera och åtgärda eventuella problem. Vi kan t.ex. använda prestandacookies för att hålla reda på vilka sidor som är mest populära eller hur lång tid det tar för en sida att ladda.  

Drift och optimering
Cookien hjälper oss att se till att Webbplatsen funkar som den ska. De ger oss också information så vi kan testa nya ideér och förbättra Webbplatsen.  

Säkerhet
Cookien syftar till öka säkerheten genom att hjälpa oss att förebygga, upptäcka och hantera skadliga aktiviteter på Webbplatsen.  

Marknadsföring
Cookien hjälper oss att vara mer relevanta i vår kommunikation med dig och förbättra din upplevelse. Detta kan vi göra genom att samla in information om hur du interagerar med Webbplatsen. 

Dessa Cookies placeras ofta av en tredje part med syfte att hantera prestanda för annonser, visa annonser och / eller bygga användarprofiler för att bestämma visningen av annonser någon annanstans. 

Andra spårningstekniker
Dessa hjälper oss att förstå hur du använder Webbplatsen. Spårningsteknikerna kan t.ex. vara en liten, transparent bild som är inbäddad i en webbsida eller ett e-postmeddelande och fångar upp data som din IP-adress, när du tittade på sidan eller e-postmeddelandet, vilken enhet du använde och var du var.  

Förstapartscookies

Förstapartscookies ställs in av Webbplatsen på din enhet och kan därför endast läsas utav dig eller oss.

 1. Namn: HP-cookies
  Typ: Funktion
  Syfte: För att skapa en personligare studieupplevelse för användaren
  Varaktighet: Sessions  

Tredjepartscookies

Cookien ställs in av en annan part än oss när du besöker Webbplatsen.  

Edtech Disruptor använder endast pålitliga tredje parter. Tredjepartscookies används t.ex. för att förstå våra användares behov och för att få information om hur effektiv vår marknadsföring är. Tredjepartscookies kan i vissa fall användas på andra webbplatser än Webbplatsen. Information som samlas in av dessa tredje parter kan inte identifiera ditt namn, kontaktuppgifter eller andra personuppgifter om du inte väljer att tillhandahålla dessa. Vi har ingen möjlighet att ge detaljerad information om dessa och hänvisar vi därför till deras respektive policys.

Vi använder dessa tjänsteleverantörer:

 1. Leverantör: Google Analytics, Mixpanel, Hotjar, Facebook, Instagram, TikTok
  Vad gör den? Dessa tillåter oss att se information om aktiviteterna för besökare på vår webbplats och användare av vår tjänst, inklusive sidvisningar, källa och tidpunkt. Informationen är anonymiserad och visas som siffror, vilket betyder att den inte kan spåras tillbaka till individer. Detta hjälper oss att förstå användarnas behov så att vi kan förbättra vår produkt. Den ger oss också information om hur effektiva våra annonser är. När du registrerar dig hos PocketLaw så får vi anonymiserad data på om du har hittat till oss genom en annons."
  Mer info:   

Hantera cookies

När du besöker Webbplatsen för första gången ber vi dig att samtycka till användningen av icke-nödvändiga cookies. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du inte längre vill lagra de Cookies du har samtyckt till kan du använda dina webbläsarinställningar för att godkänna, neka och ta bort Cookies (finns vanligtvis under "Hjälp", "Verktyg" eller "Redigera"). Notera att du kanske inte kan använda alla funktioner på Webbplatsen om du väljer att neka Cookies. 

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn. 

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om Cookies:
magnus@hpappen.se

Edtech Disruptors Integritetspolicy

Varför och för vem?

På Edtech Disruptor AB, organisationsnummer 559328-0653, ("Edtech Disruptor", "vi", "oss", "vår") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.
Den härIntegritetspolicyn ("Policyn") är tillämplig för de behandlingar som Edtech Disruptor är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.
Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, köper våra produkter eller besöker vår hemsida https://www.hpappen.se/ (tillsammans "Funktioner").

Definitioner

"Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig på behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

"Personuppgiftsansvarige" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande rätt.

"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt Gällande rätt.

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

"Produkten" är Digital studieplattform.

Edtech Disruptors personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som Edtech Disruptor är Personuppgiftsansvarig över, dvs. den Behandling för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde - alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder.

Vi tillhandahåller en digital studieplattform för de som vill förbereda sig inför högskoleprovet. Vi behöver därför behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna skapa ett användarkonto och anpassa oss efter dina studiebehov.

Edtech Disruptors behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att ge dig en förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

Registrerade och lagringstid

De tilltänkta mottagarna av denna Policy är följande grupper, vars personuppgifter vi lagrar i enlighet med nedan kriterier.

Potentiella kunder
Potentiella kunders personuppgifter kommer att lagras under den tid som krävs för att avgöra om de vill ingå avtal.

Kunder
Personuppgifter tillhörande kunder kommer att lagras under den tid som krävs för att leverera produkter samt fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. hantera reklamationsärenden.

Behandlingar och ändamål

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter.


Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för följande ändamål:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter för att bekräfta din identitet, verifiera dina uppgifter och kunna kommunicera med dig
 • Information om din användning av tjänsten eller produkten för att kunna förbättra din kundupplevelse
 • IP-adress för att utföra kundanalys och för att innehåll på vår sida ska presenteras effektivt för dig och enheten du använder
 • Konsumtionsmönster för att kunna tillgodose dig med specifika erbjudande
 • Betalningsinformation för att kunna erbjuda exempelvis autogiro och andra betalsätt


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi inhämtar dina personuppgifter på ett antal olika sätt. Vi får främst tillgång till dina personuppgifter:

Rättsliga grunder

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att vi har s.k. laglig grund för respektive behandling. I vår verksamhet behandlar vi dina personuppgifter främst på följande grunder:

 • Samtycke - Edtech Disruptor behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till Behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.
  Rättslig förpliktelse - Vi är enligt gällande lagar och regler skyldiga att behandla personuppgifter som ett resultat av vår verksamhet.Om du vill ha ytterligare information kring vilken eller vilka rättslig(a) grund(er) som vi behandlar just dina personuppgifter för har du alltid rätt att begära ut ett s.k. registerutdrag. Läs mer under "Hur du använder dina rättigheter" nedan.
 • Intresseavvägning - Edtech Disruptor får behandla personuppgifter om vi bedömt att det finns ett berättigat intresse som väger tyngre än den Registrerades skydd för den personliga integriteten och om Behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet ex. vid direkt marknadsföring.
 • Avtal - Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade.

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig i ett s.k. registerutdrag. Av registerutdraget framgår de bl.a. vilka av dina personuppgifter vi har lagrade samt för vilka ändamål och på vilken rättslig grund. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

Rättelse - Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig till oss så fixar vi det!

Radering - Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet. Därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd för den personliga integriteten? Ingen fara - i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:
Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter.
Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig.I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för, förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sedan kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.

Hur du använder dina rättigheter

Kontakta oss på magnus@hpappen.se så hjälper vi dig.

Genom ditt användarkonto kan du begära registerutdrag, få information om vad du har samtyckt till samt radera dina personuppgifter.

Överföring av Personuppgifter

För att bedriva vår verksamhet tar vi hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden.
Vi behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.

Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Våra kategorier av Personuppgiftsbiträden

Nedan är kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina uppgifter med.

 • Leverantörer av marknadsföringstjänster, t.ex. reklambyrå för framtagande av kampanjer eller leverantör för hjälp med utskick genom post eller mail.
 • IT-leverantörer för exempelvis affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i våra affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter).
 • System för att genomföra kundanalys och ta fram statistik för att bidra till branschstatistik samt för att förbättra kundupplevelsen.

Säkerhet

Edtech Disruptor har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.

Våra säkerhetsåtgärder

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

 • Interna styrdokument (policys/instruktioner)
 • Inlogg- och lösenordshantering
 • Informationssäkerhetspolicy

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

 • Kryptering
 • Pseudonymisering
 • Åtkomstlista
 • Åtkomstlogg
 • Säkert nätverk
 • VPC
 • VPN
 • Brandvägg
 • Säkerhetskopiering
 • Regelbunden kontroll av säkerhetsnivå
 • Tvåstegsverifiering

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/). Du kan också kontakta myndigheten på imy@imy.se.

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:
magnus@hpappen.se.